gg_102226488535011029813
  • Cờ tướng: Số trận: 62, Thắng: 31, Thua: 31, Điểm: 1402
  • Cờ úp: Số trận: 1618, Thắng: 887, Thua: 731, Điểm: 1536

Các trận gần đây của gg_102226488535011029813