gg_102226488535011029813
  • Cờ tướng: Số trận: 95, Thắng: 46, Thua: 49, Điểm: 1356
  • Cờ úp: Số trận: 1887, Thắng: 1026, Thua: 861, Điểm: 1600

Các trận gần đây của gg_102226488535011029813