gg_102389342946881813641
  • Cờ tướng: Số trận: 1811, Thắng: 558, Thua: 1246, Điểm: 1232
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102389342946881813641