gg_102389529825824765948
  • Cờ tướng: Số trận: 671, Thắng: 361, Thua: 296, Điểm: 1624
  • Cờ úp: Số trận: 222, Thắng: 103, Thua: 119, Điểm: 1411

Các trận gần đây của gg_102389529825824765948