gg_102464874632013174598
  • Cờ tướng: Số trận: 677, Thắng: 273, Thua: 376, Điểm: 1354
  • Cờ úp: Số trận: 6574, Thắng: 3208, Thua: 3347, Điểm: 1231

Các trận gần đây của gg_102464874632013174598