gg_102464874632013174598
  • Cờ tướng: Số trận: 192, Thắng: 79, Thua: 105, Điểm: 1277
  • Cờ úp: Số trận: 615, Thắng: 314, Thua: 300, Điểm: 1413

Các trận gần đây của gg_102464874632013174598