gg_102543177434937708554
  • Cờ tướng: Số trận: 685, Thắng: 345, Thua: 337, Điểm: 1543
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102543177434937708554