gg_102735947289542666055
  • Cờ úp: Số trận: 1376, Thắng: 717, Thua: 658, Điểm: 1495
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102735947289542666055