gg_102786900354131462246
  • Cờ úp: Số trận: 738, Thắng: 346, Thua: 392, Điểm: 1313
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102786900354131462246