gg_102836510449110652845
  • Cờ tướng: Số trận: 450, Thắng: 276, Thua: 169, Điểm: 1597
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_102836510449110652845