gg_103025427641740619966
  • Cờ úp: Số trận: 46, Thắng: 24, Thua: 22, Điểm: 1465
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_103025427641740619966