gg_103255988814803243946
  • Cờ úp: Số trận: 608, Thắng: 320, Thua: 287, Điểm: 1413
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_103255988814803243946