gg_103327084837884244463
  • Cờ tướng: Số trận: 30, Thắng: 15, Thua: 14, Điểm: 1458
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_103327084837884244463