gg_103453315972879344103
  • Cờ tướng: Số trận: 2173, Thắng: 1247, Thua: 924, Điểm: 1848
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_103453315972879344103