gg_103453315972879344103
  • Cờ tướng: Số trận: 1797, Thắng: 1000, Thua: 795, Điểm: 1649
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_103453315972879344103