gg_103714480754843004889
  • Cờ tướng: Số trận: 4162, Thắng: 2241, Thua: 1838, Điểm: 1612
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_103714480754843004889