gg_103714480754843004889
  • Cờ tướng: Số trận: 1796, Thắng: 979, Thua: 788, Điểm: 1516
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_103714480754843004889