gg_104317393395437947286
  • Cờ tướng: Số trận: 9, Thắng: 2, Thua: 7, Điểm: 1344
  • Cờ úp: Số trận: 56, Thắng: 22, Thua: 34, Điểm: 1221

Các trận gần đây của gg_104317393395437947286