gg_104317393395437947286
  • Cờ tướng: Số trận: 25, Thắng: 5, Thua: 20, Điểm: 1286
  • Cờ úp: Số trận: 317, Thắng: 121, Thua: 196, Điểm: 1173

Các trận gần đây của gg_104317393395437947286