gg_104542928200657632658
  • Cờ tướng: Số trận: 684, Thắng: 262, Thua: 406, Điểm: 1278
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_104542928200657632658