gg_104678416356262702396
  • Cờ úp: Số trận: 1118, Thắng: 535, Thua: 582, Điểm: 1630
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_104678416356262702396