gg_105308493816982420210
  • Cờ úp: Số trận: 2645, Thắng: 1591, Thua: 1050, Điểm: 1645
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_105308493816982420210