gg_105771813521053224483
  • Cờ tướng: Số trận: 222, Thắng: 203, Thua: 14, Điểm: 2071
  • Cờ úp: Số trận: 26, Thắng: 21, Thua: 5, Điểm: 1615

Các trận gần đây của gg_105771813521053224483