gg_105969893826360068059
  • Cờ tướng: Số trận: 3449, Thắng: 1801, Thua: 1566, Điểm: 1483
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_105969893826360068059