gg_105985899084194119991
  • Cờ úp: Số trận: 139, Thắng: 64, Thua: 75, Điểm: 1330
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_105985899084194119991