gg_106138513297906082719
  • Cờ úp: Số trận: 870, Thắng: 427, Thua: 442, Điểm: 1289
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106138513297906082719