kevanbui
 • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1389
 • Cờ úp: Số trận: 8481, Thắng: 3752, Thua: 4723, Điểm: 1364

Các trận gần đây của kevanbui

 • Cờ úp - 10 phút trước
  kevanbui 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 15 phút trước
  kevanbui 1364 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 44 phút trước
  kevanbui 1349 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  kevanbui 1399 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 giờ trước
  kevanbui 1399 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  kevanbui 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 9 giờ trước
  kevanbui 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  kevanbui 1421 0
  vs
  Anonymous 0 0