gg_106172854055726684508
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 5, Thua: 12, Điểm: 1377
  • Cờ úp: Số trận: 50, Thắng: 28, Thua: 22, Điểm: 1542

Các trận gần đây của gg_106172854055726684508