gg_106340720903512186104
  • Cờ úp: Số trận: 1377, Thắng: 721, Thua: 653, Điểm: 1576
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106340720903512186104