gg_106348429376913553275
  • Cờ tướng: Số trận: 892, Thắng: 461, Thua: 427, Điểm: 1416
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106348429376913553275