gg_106486396179921671684
  • Cờ tướng: Số trận: 528, Thắng: 301, Thua: 213, Điểm: 1489
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106486396179921671684