gg_106671790725094865856
  • Cờ úp: Số trận: 735, Thắng: 378, Thua: 357, Điểm: 1501
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106671790725094865856