gg_106671790725094865856
  • Cờ tướng: Số trận: 25, Thắng: 8, Thua: 17, Điểm: 1396
  • Cờ úp: Số trận: 2402, Thắng: 1201, Thua: 1198, Điểm: 1459

Các trận gần đây của gg_106671790725094865856