gg_106787172549847933774
  • Cờ tướng: Số trận: 100, Thắng: 55, Thua: 42, Điểm: 1536
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106787172549847933774