gg_106830105896479585547
  • Cờ úp: Số trận: 702, Thắng: 370, Thua: 332, Điểm: 1468
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106830105896479585547