gg_106930111027595153817
  • Cờ tướng: Số trận: 1038, Thắng: 576, Thua: 443, Điểm: 1570
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_106930111027595153817