gg_107076176909528790127
  • Cờ tướng: Số trận: 70, Thắng: 47, Thua: 18, Điểm: 1651
  • Cờ úp: Số trận: 707, Thắng: 428, Thua: 277, Điểm: 1671

Các trận gần đây của gg_107076176909528790127