gg_107076176909528790127
  • Cờ tướng: Số trận: 95, Thắng: 63, Thua: 27, Điểm: 1638
  • Cờ úp: Số trận: 1097, Thắng: 646, Thua: 449, Điểm: 1505

Các trận gần đây của gg_107076176909528790127