gg_107082220058235157032
  • Cờ tướng: Số trận: 4337, Thắng: 2395, Thua: 1810, Điểm: 1622
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_107082220058235157032