gg_107082220058235157032
  • Cờ tướng: Số trận: 3000, Thắng: 1711, Thua: 1208, Điểm: 1627
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_107082220058235157032