gg_107114305562977044477
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 5, Thua: 2, Điểm: 1405
  • Cờ úp: Số trận: 2599, Thắng: 1489, Thua: 1103, Điểm: 1584

Các trận gần đây của gg_107114305562977044477