gg_107136580994799738489
  • Cờ tướng: Số trận: 49, Thắng: 8, Thua: 41, Điểm: 1234
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_107136580994799738489