gg_107136580994799738489
  • Cờ tướng: Số trận: 55, Thắng: 8, Thua: 47, Điểm: 1222
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400