gg_107786001853647295449
  • Cờ úp: Số trận: 1115, Thắng: 496, Thua: 617, Điểm: 1246
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_107786001853647295449