gg_107786001853647295449
  • Cờ úp: Số trận: 3762, Thắng: 1627, Thua: 2129, Điểm: 1287
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_107786001853647295449