gg_108151360188266340421
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 5, Thua: 7, Điểm: 1372
  • Cờ úp: Số trận: 947, Thắng: 483, Thua: 463, Điểm: 1367

Các trận gần đây của gg_108151360188266340421