gg_108871238658713922733
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1385
  • Cờ úp: Số trận: 2426, Thắng: 1076, Thua: 1344, Điểm: 1262