gg_108951163199071910849
  • Cờ úp: Số trận: 1704, Thắng: 882, Thua: 822, Điểm: 1538
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_108951163199071910849