gg_108980863540793668061
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 1, Thua: 0, Điểm: 1407
  • Cờ úp: Số trận: 1894, Thắng: 978, Thua: 915, Điểm: 1324

Các trận gần đây của gg_108980863540793668061