gg_108980863540793668061
  • Cờ úp: Số trận: 526, Thắng: 277, Thua: 249, Điểm: 1457
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_108980863540793668061