gg_109087829844460696992
  • Cờ úp: Số trận: 625, Thắng: 302, Thua: 322, Điểm: 1312
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_109087829844460696992