gg_109325004607655463628
  • Cờ tướng: Số trận: 367, Thắng: 225, Thua: 141, Điểm: 1434
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_109325004607655463628