gg_109404042557962293137
  • Cờ tướng: Số trận: 55, Thắng: 31, Thua: 23, Điểm: 1459
  • Cờ úp: Số trận: 610, Thắng: 340, Thua: 268, Điểm: 1527

Các trận gần đây của gg_109404042557962293137