gg_109404042557962293137
  • Cờ tướng: Số trận: 120, Thắng: 63, Thua: 54, Điểm: 1569
  • Cờ úp: Số trận: 4766, Thắng: 2499, Thua: 2249, Điểm: 1731

Các trận gần đây của gg_109404042557962293137