gg_109716476753880492029
  • Cờ úp: Số trận: 2448, Thắng: 1271, Thua: 1172, Điểm: 1520
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400