gg_109915808371316796991
  • Cờ tướng: Số trận: 1, Thắng: 0, Thua: 1, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 70, Thắng: 21, Thua: 49, Điểm: 1170

Các trận gần đây của gg_109915808371316796991