gg_110085467181655650108
  • Cờ tướng: Số trận: 544, Thắng: 348, Thua: 177, Điểm: 1447
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_110085467181655650108