gg_110289103329183934877
  • Cờ úp: Số trận: 254, Thắng: 120, Thua: 132, Điểm: 1461
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_110289103329183934877