gg_110527350792527479767
  • Cờ tướng: Số trận: 165, Thắng: 32, Thua: 133, Điểm: 1048
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_110527350792527479767