gg_110609539280848425333
  • Cờ úp: Số trận: 734, Thắng: 421, Thua: 312, Điểm: 1784
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_110609539280848425333