gg_110609539280848425333
  • Cờ úp: Số trận: 1348, Thắng: 755, Thua: 591, Điểm: 1850
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_110609539280848425333