gg_110751321080565197451
  • Cờ úp: Số trận: 1443, Thắng: 762, Thua: 676, Điểm: 1378
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_110751321080565197451