gg_110920631876979386339
  • Cờ úp: Số trận: 212, Thắng: 137, Thua: 73, Điểm: 1668
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của gg_110920631876979386339